Vikarierande förskollärare

Veritas vikarierande förskollärare ansvarar för att undervisningen i förskolan genomförs utifrån läroplanens mål. I samråd med arbetslagen strukturerar, genomför och dokumenteras det pedagogiska arbetet i förskolan. Våra vikarier är vana att jobba i arbetslag bestående av exempelvis barnskötare och fritidspedagoger, beroende på vilken verksamhet man arbetar i. Som vikarierande förskollärare jobbar man med barn i åldrarna 1-6 beroende på avdelning och enhet.

Arbetsuppgifterna är kopplade till pedagogiska aktiviteter som rör social integration, pedagogiska lekar, sång och kreativt skapande inom bild. En viktig del i förskollärarens arbete är att ge barnen möjlighet att skapa egna erfarenheter med tillhörande reflektioner.

Veritas långtidvikarierande förskollärare har kompetens för att sköta den löpande kontakten med föräldrar samt sköta tillhörande dokumentation. Då man jobbar i arbetslag kräver vi att våra vikarier har en hög samarbetsförmåga samt en god initiativförmåga och kan ta beslut utifrån rådande situation. Vidare är det viktigt att man kan tänka kreativt samt känner sig trygg i sin roll vikarierande förskollärare.