Vikarierande barnskötare

Veritas vikarierande barnskötare arbetar med barn inom förskola, skola eller fritids. En stor del av barnskötarens arbete innebär deltagande, planering och utförande av lekar och aktiviteter som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten i samråd med förskollärarna. Även föräldrakontakt, föräldramöten och viss dokumentation ingår i arbetsuppgifterna beroende på hur lång tid vikarien jobbar på er enhet.

Veritas vikarierande barnskötare arbetar nära förskollärare och övriga barnskötare i de vardagliga arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt hjälper till vid måltider och sovstunder. De flesta förskolorna erbjuder mycket tid utomhus där man kan fokusera på att utforska natur och närområde. Därför är våra barnskötare vana att vara aktiva utomhus och förberedda på detta.

En central del för våra vikarierande barnskötares uppgifter är att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada.