ALLA VINNER PÅ EN PROFESSIONELL REKRYTERING

Att rekrytera rätt person till rätt plats är ett svårt och tidskrävande arbete. Med en professionell rekryteringsprocess ökar chanserna att hitta rätt medarbetare. Här på Veritas har vi lång erfarenhet av och goda kunskaper om hur arbetet i moderna förskolor och skolor fungerar. Vi utgår alltid från era specifika behov i rekryteringsarbetet.

FLEXIBLA LÖSNINGAR – KÖP TJÄNST EFTER BEHOV

Av erfarenhet vet vi att olika förskolor och skolor har olika behov och förutsättningar. Därför vill vi vara flexibla i vårt erbjudande, så att du själv kan avgöra hur stort stöd du vill ha av oss.

Lite stöd

För dig som gärna hanterar rekryteringsprocessen själv, men tycker att det kan vara svårt att hitta rätt personer. Då hjälper vi till med förslag på tänkbara kandidater.

Mer stöd

Vi hjälper dig att söka tänkbara personer, väljer ut lämpliga kandidater, gör intervjuer och presenterar ett överenskommet antal kandidater för dig att ta ställning till.

Fullt stöd

Vår helhetslösning omfattar allt från att söka och hitta tänkbara kandidater till att genomföra intervjuer, testa kandidater, kontrollera referenser, presentera kandidater och göra uppföljning.

Betala bara för det du behöver

Oavsett vilken samarbetsform du väljer så kan du känna dig trygg i ditt samarbete med Veritas Professionals. Använd oss gärna som bollplank. Vi kan även gå in i en rådgivande roll, inventera verksamhetens behov och komma med förslag på vad vi tror att du behöver.