Dina uppgifter är viktiga för oss

Din personliga integritet och hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Veritas Professionals behandlar dina uppgifter vill vi informera om vad som gäller från vår sida.

1. INLEDNING
Denna informationstext förklarar hur Veritas Professionals AB (556713-4167) nedan kallat bolaget hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som anmäler intresse för att:

 • Bli kund hos oss
 • Är aktiv kund hos oss
 • Har varit kund hos oss
 • Söker jobb hos oss
 • Är anställd hos oss

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, adress.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
När du ringer in eller mejlar in en förfrågan om offert eller vill boka en vikarie eller söker jobb hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Anteckningar om dina arbetslivserfarenheter
 • Belastningsregister om anställd
 • Företagets organisationsnummer
 • Företages/ditt telefonnummer
 • Aktuell e: post alternativt den e: post du lämnar som kontakt e: post
 • Företagets adress
 • Information om uppdraget

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Bekräfta identitet på dig som kund
 • Bekräfta identiteten på dig som jobbsökande
 • Hantera och leverera den tjänst som beställs
 • Vid leverans av tjänst kommer dina kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer och adress förmedlas till tilldelad vikarie eller inbokad intervjuperson.
 • Kunna skicka fakturor
 • Kunna genomföra marknads eller kundundersökningar
 • Kunna skicka information om aktuella kampanjer och prisförändringar
 • Kunna skicka ut anställd på uppdrag till kund

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen och för en tid på 36 månader. Därefter raderas dina uppgifter så dessa inte kan kopplas till dig. För anställd personal kommer dina uppgifter att sparas i 7 år efter avslutad anställning.

5. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Bolaget säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Däremot kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som tillhandahåller kundservicesystem, avtalssystem, tidrapporteringssystem och betalningsförmedling, kundundersökningar, IT-tjänster och eventuella kreditupplysningar.
 • Vikarie eller kandidat som ska på intervju alternativt arbeta på din arbetsplats.
 • Kunder som behöver komma i kontakt med kandidater eller vikarier förmedlade av oss.

När en 3:e part hanterar personuppgifter för Bolagets räkning ska parten alltid ingå ett så kallat personuppgiftsavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras korrekt och på ett säkert sätt. En 3:e part får enbart den information som krävs för att kunna utföra sina tilldelade uppgifter, exempelvis får avtalssystemet enbart personuppgifter som rör avtal.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Bolaget hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den optimala tjänsten för våra nya, befintliga och gamla kunder.

7. DINA RÄTTIGHETER
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett utdrag. En begäran ska skickas med post till Bolagets kontor. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig samt med bifogad bild på legitimation. Detta för att säkerhetsställa av uppgifterna lämnas till rätt person.

Du kan begära radering och korrigering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig.

8. KONTAKTUPPGIFTER
Veritas Professionals AB (556713-4167) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig undertecknad begäran som skickas till:

Veritas Professionals AB
Drottninggatan 81 a
111 60 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, bild på legitimation samt personnummer.

Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Har du fler frågor går det bra att kontakta oss på: gdpr@veritas.se

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se) gällande vår hantering av personuppgifter.