Grundskollärare

Grundskollärare arbetar i grundskolan med den ämnesinriktning och de åldersgrupper man själv valt att jobba med. Upp till årskurs 6 kan man undervisa i nästan alla ämnen för samma grupp elever. Normalt sätt arbetar man i ett arbetslag med en grupp lärare som tillsammans ansvarar för ett antal elever.

I arbetslaget kan det även ingå förskollärare och fritidspedagoger. Eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupperingar baserat på ämnen och undervisningsformer.

I de högre årskurserna 7-9 undervisar man ofta i färre ämnen med fokus på de ämnen som du har spetskompetens inom. Ofta en kombination av närliggande ämnen som exempelvis svenska och samhällskunskap eller biologi och kemi. I arbetet ingår föräldrakontakt, bedömning av elevernas arbetsuppgifter och dokumentation av deras kunskapsutveckling.

Som person behöver du utöver intresset för pedagogik vara kommunikativ, stresstålig och strukturerad. Då man jobbar inom olika skolor och arbetslag ska du ha god samarbetsförmåga och inspirerar av att arbeta i grupp tillsammans med andra pedagoger.