Förskollärare

Som förskollärare ansvarar du för att undervisningen i förskolan genomförs utifrån läroplanens mål. I samråd med arbetslagen kommer du planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan. Arbetslagen består av exempelvis barnskötare och fritidspedagoger, beroende i vilken verksamhet man arbetar i. Man jobbar med barn i åldrarna 1-6 beroende på avdelning och enhet.

Arbetsuppgifterna är kopplade till pedagogiska aktiviteter som rör social integration, pedagogiska lekar, sång samt och kreativt skapande inom bild. Som förskollärare har du även en löpande kontakt med föräldrar och tillhörande dokumentation. En viktig del i förskollärarens arbete är att ge barnen möjlighet att skapa egna erfarenheter med tillhörande reflektioner.

Då man jobbar i arbetslag är det viktigt att man har en hög samarbetsförmåga samt en god initiativförmåga och kan ta beslut utifrån rådande situation. Vidare är det viktigt att man kan tänka kreativt samt känner sig trygg i sin roll vikarierande förskollärare.