Medveten motorisk träning
6 april 2017 18:00-20:00

Välkommen

6 april 2017 18:00-20:00
S:t Eriksgatan 63 
4 tr port nr #0024

Fill out my online form.
Use Wufoo integrations and get your data to your favorite apps.

Kvällens föreläsare är författarna Karin Andréason och Gustav Bärgaskörd som berättar om sin bok Medveten motorisk träning och hur den kan inspirera och ge vägledning i hur man kan arbeta medvetet med barns motorik.

Författarna är verksamma på Förskolan Grinden och har under många år utarbetat ett medvetet arbetssätt som gynnar barnens motoriska utveckling. De har upplevt att alla barn och framförallt barn med kognitiva, sociala och empatiska svårigheter har haft hjälp av deras övningar och lekar på förskolan.

Boken är utformad på så sätt att du som pedagog kan hjälpa barnen att utveckla sin motorik och på så sätt främja fortsatt lärande. Boken inleds med en teoridel där författarna ger bakgrund till hur vår hjärna, nervsystem, reflexer och olika sinnen samverkar i lärandet. Därefter följer en beskrivning av Rörelsepasset, som består av elva grundläggande rörelser. I bokens avslutande del finns Hjärnåttan, som kan ses som en bank av motoriska övningar och lekar att använda i förskolans verksamhet.

Om oss

Veritas Professionals samtalskvällar är för dig som arbetar som pedagog inom förskolan. Syftet med kvällen är att lyfta intressanta ämnen, nätverka och umgås under trevliga former.

Vi bjuder på enkelt tilltugg, dryck och spännande ämnen med intressanta talare. Du får även möjlighet att köpa kvällens bok till ett rabatterat pris.

Kalender

Event saknas i denna lista på denna tid

X