Smidig och tillgänglig bemanning för skola och förskola

Att hitta kompetenta vikarier är något som många rektorer och förskolechefer lägger ned massor av tid på. Genom att låta Veritas Professionals ta hand om bemanningen så kommer din skolas resurser att användas effektivare. Ni får smidig tillgång till utbildad skol- och förskolepersonal som ser till att kvalitén på undervisningen bibehålls eller till och med lyfter. Veritas är ett bemanningsföretag för pedagoger, en lärarpool för både timvikarier och längre bemanningsuppdrag. Vi finns tillgängliga med personlig service från 06.30-21.00.

Utbildade vikarier för bibehållen kvalitet

Veritas Professionals har lång erfarenhet och goda kunskaper om vad som krävs av en vikarie i skolan och förskolan idag. Alla våra anställda konsulter i Veritas vikarieförmedling har gått igenom en grundlig process med telefonintervjuer, personliga intervjuer och introduktion i läroplan inklusive HLR-utbildning. De är redo för att göra ett bra jobb på just din skola från lektion ett och vi kvalitetssäkrar med uppföljningssamtal efter varje uppdrag.