Barnskötare

Som barnskötare arbetar man med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. En stor del av barnskötarens arbete innebär deltagande och planering i lekar och aktiviteter som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten i samråd med förskollärarna. Även föräldrakontakt, föräldramöten och viss dokumentation ingår i arbetsuppgifterna.

I arbetet jobbar barnskötare och förskollärare nära varandra med de vardagliga arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt hjälper till vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inne och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. De flesta förskolorna erbjuder mycket tid utomhus där man kan fokusera på att utforska naturen och aktiveras på lekparker. Andra viktiga inslag är möjligheten att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

En central del i barnskötarens uppgifter är att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada. Man har mycket kontakt med föräldrar och vårdnadshavare genom daglig kontakt men även vid barnens utvecklingssamtal.