Behöver du rekrytera?

Att rekrytera kan vara ett svårt och tidskrävande arbete. Men förmågan att hitta och rekrytera rätt är samtidigt den viktigaste faktorn för att behålla bra medarbetare, vilket minskar risken för att snart behöva göra om rekryteringsarbetet igen. Det finns därför en hel del att vinna på att göra rätt från början. I vår organisation hittar du såväl lång erfarenhet av förskoleverksamhet som stora kunskaper i hur arbetet på en förskola i grunden fungerar. Naturligtvis utgår vi från din förskolas specifika behov när vi genomför rekryteringsarbete för din verksamhet.

Flexibla lösningar – köp tjänst efter behov

Av erfarenhet vet vi att olika förskolor har olika behov och förutsättningar. Därför vill vi vara flexibla i vårt erbjudande, så att du själv kan avgöra hur stort stöd du vill ha i din rekryteringsprocess.

Lite stöd

Om du gärna hanterar rekryteringsprocessen själv, men kanske tycker att det kan vara svårt eller tidsödande att hitta rätt personer, kan vi tipsa om tänkbara kandidater.

Mer stöd

För dig som vill ha lite mer stöd än så kan vi utöver att söka tänkbara personer även genomföra arbetet med att välja ut lämpliga kandidater, göra intervjuer och presentera ett överenskommet antal lämpliga kandidater för dig att själv ta ställning till.

Fullt stöd

Och för dig som vill kunna fortsätta fokusera fullt på verksamheten även under en intensiv rekryteringsprocess kan vi erbjuda helhetslösningar – som omfattar allt från att söka och hitta tänkbara kandidater till att genomföra intervjuer, testa kandidater, kontrollera referenser, presentera kandidater och senare följa upp.

Betala bara för det du behöver

Du betalar helt enkelt för det du vill, mindre om du klarar mer själv och mer om du vill skapa bättre möjligheter att fokusera på den egna verksamheten. Oavsett vilken samarbetsform du väljer så kan du känna dig trygg i att vi både har kollektivavtal och att vi vet vad vi pratar om. Använd oss gärna som bollplank. Vi kan även gå in i en rådgivande roll, inventera verksamhetens behov och komma med förslag på vad vi tror att du behöver.

X